Auktorisoitu käännös

Juridisesti pätevä käännös

Auktorisoitu käännös, hyväksytty käännös, virallinen käännös – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Auktorisoitu käännös käsittää julkisten asiakirjojen käännökset, joita tarvitaan viranomaispäätöksiin tai oikeudenkäynteihin. Auktorisoitu käännös on laillisesti pätevä käännös, joka on samanarvoinen kuin alkuperäisasiakirja.

Mitä auktorisoitu käännös tarkoittaa?

Auktorisoitu käännös on ammattikääntämisen erikoisala, jossa auktorisoitu kääntäjä vahvistaa oman tai toisen kääntäjän tekemän käännöksen, jolloin siitä tulee juridisesti sitova, toisin sanoen saa saman aseman kuin alkuperäisteksti. Kotimaiset ja ulkomaiset viranomaiset vaativat usein tällaisia asiakirjojen käännöksiä.

Suomesta

ruotsiin

Auktorisoitu kääntäjä

Auktorisoitu kääntäjä on henkilö, jonka on todettu omaavan riittävä pätevyys ja jonka auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta on hyväksynyt auktorisoiduksi kääntäjäksi jossakin tietyssä kieliparissa. Henkilö saa ja voi tehdä laillisesti päteviä käännöksiä, jotka ovat samanarvoisia alkuperäisen asiakirjan kanssa. Auktorisoitujen kääntäjien järjestelmä ja sen kehittäminen on Opetushallituksen hallinnoima. Se perustuu lakiin auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007) ja valtioneuvoston asetukseen auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007). Kääntäjällä on ehdoton salassapitovelvollisuus hänen saamiinsa tietoihin.

Rainer Ahlvikilla on lähes 30 vuoden kokemus auktorisoiduista käännöksistä suomesta ruotsiin!

Auktorisoitu

Esimerkkejä auktorisoiduista käännöksistä

Perhe- ja perintöoikeus

Perunkirjoitukset, testamentit, avioehtosopimukset, lahjakirjeet, avoliittosopimukset

Yritykset ja yhdistykset

Kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestykset, sopimusehdot, sopimukset, ostosopimukset sekä yhdistysjärjestykset

Poliisi ja tuomioistuin

Kuulustelupöytäkirjat, haastehakemukset, kirjalliset todisteet ja tuomioistuimen päätökset

Koulutus ja työelämä

Tutkintotodistukset, ylioppilastodistukset, työ- ja palvelutodistukset

Pin It on Pinterest

Share This