Auktoriserad översättning

En juridiskt giltig översättning

Auktoriserad översättning, godkänd översättning, officiell översättning – kärt barn har många namn. En auktoriserad översättning omfattar översättning av offentliga dokument som behövs för myndighetsbeslut eller domstolsförhandlingar. Resultatet av auktoriserad översättning är en juridiskt giltig översättning, som är likvärdig med originaldokumentet.

Vad innebär en auktoriserad översättning?

Auktoriserad översättning är ett specialområde inom professionell översättning där den auktoriserade translatorn bestyrker sin egen eller någon annans översättning så att den blir juridiskt bindande, dvs. får samma status som originalet. Sådana översättningar av dokument krävs ofta av inhemska och utländska myndigheter.

Från finska

svenska

Auktoriserad translator

En auktoriserad translator är en person som har konstaterats ha tillräcklig kompetens och som har godkänts som auktoriserad translator inom ett visst språkpar av examensnämnden för auktoriserade translatorer. Personen får och kan göra juridiskt giltiga översättningar, som är likvärdiga med originaldokumentet. Systemet med auktoriserade translatorer och utvecklingen av det sköts av Utbildningsstyrelsen och det baserar sig på lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007) och statsrådets förordning om auktoriserade translatorer (1232/2007). En translator har absolut tystnadsplikt gällande information som kommer till hens kännedom.

Rainer Ahlvik har över 30 års erfarenhet av auktoriserade översättningar från finska till svenska!

Auktoriserad

Exempel på auktoriserade översättningar

Familje- och arvsrätt

Bouppteckningar, testamenten, äktenskapsförord, gåvobrev, samboavtal mm.

Företag och föreningar

Handelsregisterutdrag, bolagsordning, avtalsvillkor, kontrakt, köpeavtal och föreningsstadgar

Polis och domstol

Förhörsprotokoll, stämningsansökningar, skriftliga bevis och domstolsbeslut

Utbildning och arbete

Examensbetyg, studentbetyg, arbets- och tjänsteintyg

Pin It on Pinterest

Share This