Översättning
– Din text är din image

Talar du samma språk som dina kunder? När du kommunicerar på kundens eget språk, kan det öka din försäljning med upp till 25%. En högklassig översättning mellan engelska, finska och svenska från Lingvafix hjälper dig att kommunicera med dina kunder.

Vi gör så att du får glänsa

Som din affärspartner gör våra översättningar att ditt företag glänser och når ut till dina kunder. Självklart är översättningen korrekt och levereras på utsatt tid.

Det här kan vi hjälpa er med

Teknik och energi

Manualer, bruksanvisningar, säkerhetsdatablad, teknisk reklam, tekniska specifikationer, programvara mm.

Marknadsföring och reklam

Broschyrer, produktkataloger, annonser, direktmarknadsföring, e-postkampanjer, PR, offerter, avtal, företagskommunikation och -publikationer mm.

IT och webb

Webbsidor, bloggtexter, sociala medier, webbutiker, programvaror, handböcker, manualer mm.

Auktoriserade översättningar

Familje- och arvsrättsliga dokument, handelsregisterutdrag, bolagsordningar och föreningsstadgar, förhörsprotokoll, stämningsansökningar, domstolsbeslut, betyg och intyg mm.

Offentlig sektor

Utredningar, rapporter, avtal, utlåtanden, föredragningslistor, kungörelser mm.

Administration och utbildning

Personalfrågor, personalpolicy, lönepolicy, platsannonser, kursprogram, utbildningsmaterial mm.

Lilian och Rainer | Lingvafix

Varför ska du välja oss?

En lyckad affärsöversättning bör följa de givna noterna och slå an rätt ton för att läsaren ska se texten som ett original och inte en översättning. Vi säger inte att vi kan skriva några musikaliska världshits, men översätta texter som är anpassade till målgruppen och överträffar dina förväntningar – det kan vi. För oss räcker det inte med att göra en vanlig översättning. Nej, genom copybearbetning förvandlar vi orden och meningarna till ett säljande budskap! Det vill säga, det är ditt företag som säljer mer.

Vi jobbar med professionella verktyg

Nästan alla översättningar görs med hjälp av ett översättningsverktyg. De verktyg vi använder är Phrase (f.d. Memsource) och SDL Studio. Varje mening som översätts sparas tillsammans med källtexten i en databas – ett översättningsminne. Vid nya översättningar söker översättningsverktyget i databasen för att hitta en komplett eller delvis motsvarighet. Redan översatt text kan återanvändas. Detta gör att språket i texten blir konsekvent och att översättningsprocessen blir effektivare. Dessutom kan du som återkommande kund spara pengar i form av eventuella översättningsminnesrabatter.

Översättningsverktygen innehåller även termdatabaser som översättaren själv fyller på. Detta ger en ytterligare kvalitetssäkring på översättningarna.

När det är resultatet som räknas – för att du ska lyckas.

Din översättning anpassas efter målgrupp och sammanhang. Texten granskas och korrigeras så att den håller högsta kvalitet – så att du ger rätt intryck till dina kunder.

Antal projekt

Nöjda kunder

Översatta ord

Koppar kaffe

Vad våra kunder säger

Triuvare hyödyntää Lingvafixiä pääasiassa suomenkielestä ruotsinkielelle käännöksiin – myös käännökset englanninkielelle hoituvat samasta paikasta. Lingvafix hallitsee IT-alan termistön erityisen hyvin sillä, meillä on äidinkieleltään ruotsinkielisistä IT-alan henkilöstöä, joka kyllä huomaisisi heti, jos alan sanasto ei ole hallussa. Hyödynnämme Lingvafixiä lähinnä uutiskirjeiden, artikkeleiden, oppaiden, palvelukuvausten, markkinointimateriaalin, jne. kääntämiseen. Meillä on julkaisuaikataulu, jossa pysyminen on meille tärkeätä ja olisimme pulassa, jos käännöstoimiston kanssa sovittu aikataulu ei pitäisi. Aikataulut ovat aina pitäneet ja olemme pysyneet viestintäsuunnitelmassamme!

Toni Rantanen

CEO, Triuvare Oy

Lingvafixin käännökset ovat sujuvaa ja hyvää ruotsia, mikä on kaikkein oleellisin asia käännöstöissä. Lisäksi heidän kanssaan on helppo toimia: käännökset toimitetaan sovitussa aikataulussa ja kiiretilanteissa he tulevat joustavasti vastaan aikatauluissa. Suosittelemme mielellämme Lingvafixin käännöspalveluita yrityksille, jotka haluavat profiloitua ulospäin hyvillä ruotsinkielisillä teksteillä.

Eliina Puijola

CEO, Herea Oy

Vi har samarbetet med Rainer Ahlvik kring översättningen av en fackbok från finska till svenska och är väldigt nöjda med såväl kvalitet som leveranssäkerhet.

Pål Carlsson

Redaktör, Björn Lundén Information AB

Vi är mycket nöjda med Lingvafix översättningstjänst. Översättningarna är noggranna. Språket är naturligt, vilket gör att texterna blir både lättlästa och lätta att förstå. Lingvafix reagerar snabbt på våra uppdragsförfrågningar, och håller utlovade tidtabeller. Vi vet att när vi överlämnar ett uppdrag, kan vi lita på att det blir utfört enligt överenskommelse. Vi på Triplan rekommenderar varmt Lingvafix’ tjänster.

Johan Muukkonen

Produktchef, Triplan Oy

Olemme käyttäneet Lingvafixin käännöspalvelua jo vuodesta 2016 lähtien erinomaisin tuloksin. Toimitukset saapuvat aina sovitussa aikataulussa ja ystävällinen asiakaspalvelu reagoi nopeasti saapuviin viesteihimme. Lämpimät suositukset täältä!

Vitali Rabotsev

CEO, Apropos lingua Oy

Rainer translated my book ”Kirjanpitäjästä konsultiksi” from Finnish to Swedish. The project was completed in time and the quality of the translation was excellent. It was a pleasure to co-operate.

Antti Aho

CFO, CHRO, Talenom

Pin It on Pinterest

Share This