Översättning
– Din text är din image

Talar du samma språk som dina kunder? När du kommunicerar på kundens eget språk, kan det öka din försäljning med upp till 25%. En högklassig översättning mellan engelska, finska och svenska från Lingvafix hjälper dig att kommunicera med dina kunder.

Vi gör så att du får glänsa

Som din affärspartner gör våra översättningar att ditt företag glänser och når ut till dina kunder. Självklart är översättningen korrekt och levereras på utsatt tid.

Det här kan vi hjälpa er med

Teknik och energi

Manualer, bruksanvisningar, säkerhetsdatablad, teknisk reklam, tekniska specifikationer, programvara mm.

Marknadsföring och reklam

Broschyrer, produktkataloger, annonser, direktmarknadsföring, e-postkampanjer, PR, offerter, avtal, företagskommunikation och -publikationer mm.

IT och webb

Webbsidor, bloggtexter, sociala medier, webbutiker, programvaror, handböcker, manualer mm.

Auktoriserade översättningar

Familje- och arvsrättsliga dokument, handelsregisterutdrag, bolagsordningar och föreningsstadgar, förhörsprotokoll, stämningsansökningar, domstolsbeslut, betyg och intyg mm.

Offentlig sektor

Utredningar, rapporter, avtal, utlåtanden, föredragningslistor, kungörelser mm.

Administration och utbildning

Personalfrågor, personalpolicy, lönepolicy, platsannonser, webbkurser och onlinekurser, kursprogram, utbildningsmaterial mm.

Lilian och Rainer | Lingvafix

Varför ska du välja oss?

En lyckad affärsöversättning bör följa de givna noterna och slå an rätt ton för att läsaren ska se texten som ett original och inte en översättning. Vi säger inte att vi kan skriva några musikaliska världshits, men översätta texter som är anpassade till målgruppen och överträffar dina förväntningar – det kan vi. För oss räcker det inte med att göra en vanlig översättning. Nej, genom copybearbetning förvandlar vi orden och meningarna till ett säljande budskap! Det vill säga, det är ditt företag som säljer mer.

Vi jobbar med professionella verktyg

Nästan alla översättningar görs med hjälp av ett översättningsverktyg. De verktyg vi använder är Phrase (f.d. Memsource) och SDL Studio. Varje mening som översätts sparas tillsammans med källtexten i en databas – ett översättningsminne. Vid nya översättningar söker översättningsverktyget i databasen för att hitta en komplett eller delvis motsvarighet. Redan översatt text kan återanvändas. Detta gör att språket i texten blir konsekvent och att översättningsprocessen blir effektivare. Dessutom kan du som återkommande kund spara pengar i form av eventuella översättningsminnesrabatter.

Översättningsverktygen innehåller även termdatabaser som översättaren själv fyller på. Detta ger en ytterligare kvalitetssäkring på översättningarna.

När det är resultatet som räknas – för att du ska lyckas.

Din översättning anpassas efter målgrupp och sammanhang. Texten granskas och korrigeras så att den håller högsta kvalitet – så att du ger rätt intryck till dina kunder.

Antal projekt

Nöjda kunder

Översatta ord

Koppar kaffe

Vad våra kunder säger

Pin It on Pinterest

Share This