Våra referenser

Vi levererar tjänster, kompetens och expertkunskap inom olika områden kring översättning, kommunikation och webb. Våra kunder finns inom olika branscher och företagsstorlekar. Här kan du läsa mer om några av våra kunder och deras verksamhet.

Triplan Oy är ett programhus som har specialiserat sig på system för hantering av ärenden och dokument inom offentlig förvaltning.
Sedan 2017 har Lingvafix levererat översättningar från finska till svenska på avtalsbasis. Vi översätter bland annat nyhetsbrev, användarhandböcker, tekniska manualer och white papers åt Triplan.

Lingvafix har genom ett flerårigt avtal utfört översättningar från finska till svenska åt VASEK under en längre tid. Uppdragen har gällt allt från verksamhetsberättelse till dagliga nyhetsartiklar. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs, Vörå, Laihela och Storkyro. VASEK koordinerar regionens näringslivsrådgivning, verkställer regionala utvecklingsprojekt och marknadsför regionen.

Översättningsbyrå Apropos lingua Oy är en oberoende finländsk översättningsbyrå som verkat sedan 2009. Företaget erbjuder alla typer av översättningstjänster till såväl privatpersoner som företag.
Sedan 2016 har Lingvafix verkat som pålitlig underleverantör till Apropos lingua och levererat i första hand auktoriserade översättningar från finska till svenska.

​Lingvafix har skrivit flera reportage till YA:s årsbroschyr. YA är Yrkesakademin i Österbotten som är svenska Österbottens största utbildare med fasta verksamhetspunkter i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad. Yrkesakademin i Österbotten har ca 190 anställda och ca 2600 studerande.

Herea Oy

Korsholmsbaserade företaget Herea är specialiserat på planering och innehållsproduktion av marknadskommunikation. De jobbar som kommunikationspartner för växande industri- och tjänsteföretag.
Lingvafix har under ett antal år levererat olika typer av högklassiga översättningar från finska till svenska som ingår i Hereas totalleveranser, allt från webbplatser, blogginlägg till broschyr- och marknadsföringstexter.

Konkreta exempel

På vår portfoliosida hittar du utvalda exempel på uppdrag som vi utfört.

Pin It on Pinterest

Share This