It’s all in the details

15.2.2024

Allt sitter i detaljerna, brukar man säga.

Det gäller också texter. Ofta är det just de små detaljerna som är den stora skillnaden mellan en text som uppfattas som tydlig och välskriven och en som upplevs som rörig eller rentav slarvig.

Därför lägger vi ner mycket tid och möda på att jobba med detaljerna i alla texter vi producerar.

Efter att vi slagit fast de stora linjerna, som textens syfte, målgrupp och struktur, behöver vi ytterligare fundera på kundens varumärke – hur hen vill framstå i texter. När råmaterialet dvs. textmassan är klar att börja bearbetas analyseras helheten och det viktigaste plockas ut och placeras oftast först i texten. Redan rubriken bör vara genomtänkt, SEO-optimerad och locka till läsning. Texten vi skriver ska vara så lättläst, logisk och intressant som möjligt. I dagens värld har vi inte många sekunder på oss att fånga in läsaren.

Detaljer vi sen behöver slipa och vara noggranna med är bland annat stilen och tonläget (kunden kanske har en stilguide som bör följas), meningsbyggnaden, ord och uttryck, syftning, skiljetecken, stavning och överhuvudtaget rättskrivning – allt inverkar på läsupplevelsen och om texten kommer att uppnå sitt syfte.

Listan kan göras lång på detaljer som gör stor skillnad för intrycket på läsaren och bilden av avsändaren.

Låter det svårt att få till en bra text?

För oss är detta vardag, så om du föredrar att vi skriver texten åt dig är du varmt välkommen att kontakta oss, oavsett om det gäller en enstaka text eller löpande. På svenska, engelska eller finska.

Latest posts

Lilian Åstrand-Ahlvik

Lilian has a degree in translation from the University of Vaasa. She has 30 years of experience from a leading company within the energy cluster. Among other things, she has been responsible for communications in several comprehensive change projects, for her old company’s IT communications and most recently for the internal communication of one of the company’s divisions. She also has many years of experience in project management and administration and has passed the CAPM® exam. Content strategies and production are very close to her heart… because content makes a difference.

More similar posts

Pin It on Pinterest

Share This