Inte enbart leverantör utan en Partner

09.2.2024

Oavsett om teamet på Lingvafix översätter, formulerar innehåll eller designar en webbplats åt en kund, strävar vi alltid efter att agera så att vi upplevs som en partner – inte bara som en leverantör i mängden.

I varje projekt gör vi alltid vårt bästa för att sätta oss i kundens skor och se utmaningen ur kundens perspektiv. Vi anstränger oss att studera kundens verksamhet, marknad, behov och ambitioner, för ju bättre vi förstår uppdraget i sin helhet, desto bättre blir lösningen och slutresultatet och desto mer kan vi bidra med i projektet.

För att skapa en bra och effektiv partnerrelation krävs dessutom att vi är lyhörda och därför är det viktigt med ett nära samarbete med kunden.

Ju längre tid eller ju oftare vi jobbar tillsammans, desto bättre lär vi känna varandra och desto mer växer förtroendet, ömsesidigt. En nära relation ger ofta de bästa förutsättningarna för optimal kvalitet. Vid nya projekt krävs dessutom betydligt kortare uppstartstid.

Solida, långsiktiga partnerskap skapar värde för båda parter såväl i form av nöjda kunder och framgång som ökad konkurrenskraft.

 

Latest posts

Lilian Åstrand-Ahlvik

Lilian has a degree in translation from the University of Vaasa. She has 30 years of experience from a leading company within the energy cluster. Among other things, she has been responsible for communications in several comprehensive change projects, for her old company’s IT communications and most recently for the internal communication of one of the company’s divisions. She also has many years of experience in project management and administration and has passed the CAPM® exam. Content strategies and production are very close to her heart… because content makes a difference.

More similar posts

It’s all in the details

It’s all in the details

Allt sitter i detaljerna, brukar man säga. Det gäller också texter. Ofta är det just de små detaljerna som är den stora skillnaden mellan en text som uppfattas som tydlig och välskriven och en som upplevs som rörig eller rentav slarvig.

Pin It on Pinterest

Share This