Inte enbart leverantör utan en Partner

09.2.2024

Oavsett om teamet på Lingvafix översätter, formulerar innehåll eller designar en webbplats åt en kund, strävar vi alltid efter att agera så att vi upplevs som en partner – inte bara som en leverantör i mängden.

I varje projekt gör vi alltid vårt bästa för att sätta oss i kundens skor och se utmaningen ur kundens perspektiv. Vi anstränger oss att studera kundens verksamhet, marknad, behov och ambitioner, för ju bättre vi förstår uppdraget i sin helhet, desto bättre blir lösningen och slutresultatet och desto mer kan vi bidra med i projektet.

För att skapa en bra och effektiv partnerrelation krävs dessutom att vi är lyhörda och därför är det viktigt med ett nära samarbete med kunden.

Ju längre tid eller ju oftare vi jobbar tillsammans, desto bättre lär vi känna varandra och desto mer växer förtroendet, ömsesidigt. En nära relation ger ofta de bästa förutsättningarna för optimal kvalitet. Vid nya projekt krävs dessutom betydligt kortare uppstartstid.

Solida, långsiktiga partnerskap skapar värde för båda parter såväl i form av nöjda kunder och framgång som ökad konkurrenskraft.

 

Senaste inläggen

Lilian Åstrand-Ahlvik

Lilian har examen som översättare från Vasa universitet. Hon har 30 års erfarenhet från ett internationellt företag av att bland annat ansvara för kommunikationen i ett antal omfattande förändringsprojekt, för företagets IT-kommunikation och senast för en divisions interna kommunikation. Hon har även många års erfarenhet av projektadministration och har avlagt CAPM® examen. Innehållsstrategier och -produktion är något som ligger henne varmt om hjärtat, för innehåll gör skillnad.

Fler liknande inlägg

It’s all in the details

It’s all in the details

Allt sitter i detaljerna, brukar man säga. Det gäller också texter. Ofta är det just de små detaljerna som är den stora skillnaden mellan en text som uppfattas som tydlig och välskriven och en som upplevs som rörig eller rentav slarvig.

Pin It on Pinterest

Share This