Viktigt att även källtexten håller hög kvalitet

01.2.2024

De flesta av oss känner till begreppet ”shit in, shit out”.

Ofta används det om kvalitet på data, men det kan likaväl gälla översättningar; finns det inte bra förutsättningar från början är det svårt att få till något mirakelresultat.

Man tänker kanske att som översättare fokuserar vi enbart på målspråket och måltexten. Det gör vi inte. Första steget vid översättning är alltid att analysera källtexten, texten som ska översättas, eftersom den har väldigt stor betydelse för kvaliteten på översättningen.

För att säkerställa att källtexten håller hög kvalitet, identifierar vi eventuella fel och brister, kollar att texten är konsekvent, välskriven, logisk och vid behov stöder varumärket. Det händer även att vi gör kunden uppmärksam på kulturella nyanser i språket som inte fungerar vid en översättning (exempelvis omnämnande av artister, tv-program mm.)

Vi ändrar aldrig något i källtexten, men vid behov informerar vi kunden om våra iakttagelser och ger förbättringsförslag.

Vi åtar oss även att kvalitetssäkra kundens texter utan att kunden behöver få dem översatta.

Språkexperterna på Lingvafix är vana att granska och optimera material för översättning. De har nödvändig branschspecifik kunskap och goda kunskaper i både käll- och målspråk och i själva lokaliseringsprocessen, som innebär att man anpassar texten för en specifik målgrupp.

👉  Med andra ord, när du skickar in din text för översättning till oss, får du inte bara en översättning tillbaka utan du får vid behov även veta hur vi tycker din originaltext kunde förbättras.

💎  Vårt mål är alltid att översättningen ska bli bättre än originalet.

Latest posts

Lilian Åstrand-Ahlvik

Lilian has a degree in translation from the University of Vaasa. She has 30 years of experience from a leading company within the energy cluster. Among other things, she has been responsible for communications in several comprehensive change projects, for her old company’s IT communications and most recently for the internal communication of one of the company’s divisions. She also has many years of experience in project management and administration and has passed the CAPM® exam. Content strategies and production are very close to her heart… because content makes a difference.

More similar posts

It’s all in the details

It’s all in the details

Allt sitter i detaljerna, brukar man säga. Det gäller också texter. Ofta är det just de små detaljerna som är den stora skillnaden mellan en text som uppfattas som tydlig och välskriven och en som upplevs som rörig eller rentav slarvig.

Pin It on Pinterest

Share This