Viktigt att även källtexten håller hög kvalitet

01.2.2024

De flesta av oss känner till begreppet ”shit in, shit out”.

Ofta används det om kvalitet på data, men det kan likaväl gälla översättningar; finns det inte bra förutsättningar från början är det svårt att få till något mirakelresultat.

Man tänker kanske att som översättare fokuserar vi enbart på målspråket och måltexten. Det gör vi inte. Första steget vid översättning är alltid att analysera källtexten, texten som ska översättas, eftersom den har väldigt stor betydelse för kvaliteten på översättningen.

För att säkerställa att källtexten håller hög kvalitet, identifierar vi eventuella fel och brister, kollar att texten är konsekvent, välskriven, logisk och vid behov stöder varumärket. Det händer även att vi gör kunden uppmärksam på kulturella nyanser i språket som inte fungerar vid en översättning (exempelvis omnämnande av artister, tv-program mm.)

Vi ändrar aldrig något i källtexten, men vid behov informerar vi kunden om våra iakttagelser och ger förbättringsförslag.

Vi åtar oss även att kvalitetssäkra kundens texter utan att kunden behöver få dem översatta.

Språkexperterna på Lingvafix är vana att granska och optimera material för översättning. De har nödvändig branschspecifik kunskap och goda kunskaper i både käll- och målspråk och i själva lokaliseringsprocessen, som innebär att man anpassar texten för en specifik målgrupp.

👉  Med andra ord, när du skickar in din text för översättning till oss, får du inte bara en översättning tillbaka utan du får vid behov även veta hur vi tycker din originaltext kunde förbättras.

💎  Vårt mål är alltid att översättningen ska bli bättre än originalet.

Uusimmat jutut

Lilian Åstrand-Ahlvik

Lilianilla on filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta. Hänellä on 30 vuoden kokemus energiaklusteriin kuuluvasta yrityksestä, jossa hän on muun muassa vastannut viestinnästä useassa laajassa muutosprojektissa, yrityksen IT-viestinnästä ja viimeksi erään liiketoiminta-alueen sisäisestä viestinnästä. Hänellä on myös monen vuoden kokemus projektinhallinnasta ja hän on suorittanut CAPM®-tutkinnon. Sisältöstrategiat ja sisällön tuottaminen ovat lähellä hänen sydäntään, koska sisällön avulla voi vaikuttaa.

Lisää samantyyppisiä juttuja

It’s all in the details

It’s all in the details

Allt sitter i detaljerna, brukar man säga. Det gäller också texter. Ofta är det just de små detaljerna som är den stora skillnaden mellan en text som uppfattas som tydlig och välskriven och en som upplevs som rörig eller rentav slarvig.

Pin It on Pinterest

Share This