Varför kvalitetssäkra översättningar?

22.2.2024

Varför kvalitetssäkra översättningar? Dum fråga kanske du tänker? Det gör vi också.

På Lingvafix kvalitetssäkrar vi nämligen alla våra översättningar för att de ska hålla högsta kvalitet och helst överträffa kundens förväntningar.

Hur ska man då gå tillväga för att kvalitetssäkra översättningarna?

Vi anser att den bästa kombon är mänsklig, välutbildad expertis i kombination med tekniska hjälpmedel.

✅ Översättaren bör ha behörig utbildning och vara kompetent.

✅ De tekniska verktygen som (kundspecifika) översättningsminnen och termdatabaser säkerställer att översättningen blir konsekvent och innehåller rätt terminologi. Dessutom effektiverar de arbetet då översättaren kan återanvända fraser och meningar från översättningsminnet.

✅ När översättningen är klar, granskar översättaren den och ser till att den inte bara är språkligt korrekt, utan också passar den tänkta målgruppen. En bra källtext ger bra översättningar, så översättaren granskar och ger vid behov kommentarer om den till kunden.

Dubbel granskning borgar för hög kvalitet

Hos oss utför dessutom ytterligare en språkexpert med målspråket som modersmål en jämförande granskning av den översatta texten – utan extra kostnad för kunden. Detta gäller ALLA texter.

På det sättet maximerar vi kvaliteten samt säkerställer att översättningen är korrekt, att allt finns med och att texten tar hänsyn till exempel till kulturella nyanser.

Varför går vi då igenom så mycket besvär som tar extra tid? Jo, därför att vi vill leverera högklassiga texter som helst överträffar kundens förväntningar.

Latest posts

Rainer Ahlvik

In brief, Rainer is a qualified translator (M.A.) from the Faculty of Humanities, University of Vaasa. He specialises in translations from both Finnish and English into Swedish. He is also an authorised translator from Finnish into Swedish. He has long experience as a communicator, writer and web specialist and is passionate about communication in all its forms.

More similar posts

It’s all in the details

It’s all in the details

Allt sitter i detaljerna, brukar man säga. Det gäller också texter. Ofta är det just de små detaljerna som är den stora skillnaden mellan en text som uppfattas som tydlig och välskriven och en som upplevs som rörig eller rentav slarvig.

Viktigt att även källtexten håller hög kvalitet

Viktigt att även källtexten håller hög kvalitet

Det är viktigt att även källtexten håller hög kvalitet. För att säkerställa att källtexten håller hög kvalitet, identifierar vi eventuella fel och brister, kollar att texten är konsekvent, välskriven, logisk och vid behov stöder varumärket.

Pin It on Pinterest

Share This